Maandelijkse inhoudelijke bijeenkomsten voor de IB 21-22

Maandelijks wordt een inhoudelijke bijeenkomst van 2 uur georganiseerd gericht op de professionele ontwikkeling van de intern begeleiders van de AWBR. Er wordt gewerkt met het theoretische kader van handelingsgericht werken. Deze theorie is de basis voor het beroepsprofiel van de intern begeleider. De intern begeleiders kunnen de theorie van de bijeenkomsten meteen toepassen op hun eigen school.

 

Bijeenkomst 1: 5 april 2022;

Een handelingsgerichte onderwijs- en ondersteuningsroute (groepsbespreking, -bezoek en leerlingbespreking)

 

Bijeenkomst 2: 17 mei 2022;

Planmatig werken voor de IB met de HGW-OGW cyclus (analyseren van toetsresultaten)

 

Bijeenkomst 3: 7 juni 2022;

Effectieve communicatie met ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  

 

 

Voorbereiding:

Voorafgaand aan de bijeenkomst lezen de deelnemers een tekst of bekijken zij een webinar.

 

Tijdsinvestering:

1 uur voorbereiding, 2 uur per bijeenkomst

 

Doelgroep:

Startende en ervaren intern begeleiders