Deskundigheidsbevordering interne vertrouwenspersonen 23-24

 

Doel 
Het delen van kennis over de taak van Interne Vertrouwenspersonen (VP) van AWBR en hun rol en mogelijkheid om in school bij te dragen aan een sociaal veilige leeromgeving.

 

Programma

Het programma wordt samengesteld op basis van de input van de VP van AWBR. 

De VP worden na de zomervakantie benaderd met een inhoudelijk voorstel en de mogelijkheid om wensen aan te geven om te komen tot een zinvolle scholingsmiddag. 

  

Doelgroep  

De bijeenkomst is bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die door het schoolbestuur zijn aangesteld op de AWBR scholen. 

 

Aanwezigheidsplicht 

100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. 

 

Deze scholingsmiddag wordt aangeboden door AWBR.

minimaal 1 interne vertrouwenspersoon per school vereist