Aanbod Hoogbegaafdheidsspecialist

De specialist(en) HB van AWBR kunnen op verschillende manieren schoolteams ondersteunen in de begeleiding van begaafde leerlingen. Daarbij kunt u denken aan:

 • Observaties van (mogelijk) begaafde leerlingen
 • Adviezen aan IB of leerkracht m.b.t. de begeleiding van begaafde leerlingen in de klas
 • Begeleiding van de leerkrachten binnen een bepaalde bouw bij het plannen en organiseren van verrijkend onderwijs (bijv. in bouwvergaderingen)
 • Hulp bij het aanmelden van leerlingen voor het Denklab
 • Begeleiden van leerkrachten die binnen de eigen school een groep begaafde leerlingen begeleiden (bijv. een Mini Denklab)
 • Meedenken en begeleiden van het schrijven van beleidsplannen voor het onderwijs aan begaafde leerlingen binnen de eigen school
 • Teamscholing op het gebied van HB (vaste reguliere aanbod dat aangepast kan worden aan de wensen van de school, maar ook onderwerpen buiten het reguliere aanbod)

Binnen het reguliere aanbod vallen de volgende onderwerpen: 

 • Signaleren
 • Compacten
 • Verrijken
 • Werken met het DHH
 • Mindset 


Wil je weten wat de Hoogbegaafdheidsspecialist voor jou en je leerlingen kan betekenen? Neem dan contact op via het formulier.