Werken met DHH (teamtraining)

Na deze workshop:

 

  • weet je op welke momenten je het DHH in kunt zetten

  • weet je hoe je een groep en een leerling kunt toevoegen

  • weet je hoe de quickscan werkt en hoe je die kunt inzetten

  • weet je hoe de signalering werkt en wanneer en hoe je die kunt inzetten

  • weet je hoe je compact- en verrijkingssuggesties kunt krijgen

  • weet je hoe je pedagogische en didactische adviezen kunt krijgen

 

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) is een signalerings- en diagnostiseringsinstrument dat je kunt gebruiken om meer handelingsadviezen te krijgen voor je (hoog) begaafde leerlingen. Dit instrument wordt tevens gebruikt voor de aanmelding van leerlingen voor het Denklab. 

 

Voorbereiding
Zorg voor voldoende laptops, computers en je inlogcode voor het DHH.

 

Meer informatie? 

Wil je deze workshop voor je team aanvragen? Neem dan contact op met Ilse Wassenaar via het formulier.