Begeleidingsvaardigheden internbegeleiders 21-22

Doel:

  • Vaardig(er) worden in gespreks- en begeleidingstechnieken.

  • Je leert verschillende begeleidingsmodellen en kijkwijzers kennen en toepassen.

  • Je weet hoe een begeleidingsgesprek is opgebouwd.

  • Je wisselt begeleidingservaringen uit met collega-internbegeleiders.

 

Inhoud

In vier bijeenkomsten van elk 2 uur ontwikkel je gesprekstechnieken en vaardigheden om leerkrachten beter te kunnen begeleiden.

Je krijgt verschillende theoretische begeleidingsmodellen aangereikt, waar je vervolgens in interactieve werkvormen mee gaat oefen. Je gaat gevoerde gesprekken (audio of beeld) analyseren waardoor je bewust wordt van de wijze waarop je een gesprek voert en ontdekt hoe je hier meer diepgang in kunt aanbrengen.

 

Er zal ruimte zijn voor het uitwisselen van praktijkervaringen.

 

Voorbereiding

Je krijgt na elke bijeenkomst opdrachten mee om in de praktijk uit te voeren.

 

Tijdsinvestering
8 --> bijeenkomsten
5 uur --> voorbereiding en huiswerk 

 

Doelgroep

Internbegeleiders