Hoogbegaafdheid op jouw school (teamscholing)

HB kinderen doorlopen de basisschool vaak zonder al te veel inspanning te hoeven leveren. De reden hiervan is dat ze niet altijd voldoende op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Deze kinderen leren dan niet wat het is om uit hun comfortzone te gaan, leren niet om te gaan met onbekende uitdagingen of weten niet hoe zij met een nieuwe situatie moeten omgaan. Kinderen gaan de uitdagingen dan uit de weg, gaan onderpresteren, laten weerstand tegen school zien, raken gefrustreerd of weigeren nog naar school te gaan. HB kinderen vragen om een passend onderwijsaanbod, gericht op de behoefte van het kind.

 

Bij hoogbegaafdheid denken we al gauw aan een hoog IQ, maar dat is slechts een onderdeel van hoogbegaafdheid. Samen met motivatie en creativiteit maakt dat deel uit van wat wij het ‘denkluik’ noemen. Er is nog een kant van hoogbegaafdheid: het ‘Zijnsluik’. Als je de kenmerken herkent die bij het Zijnsluik horen, kun je ook je onderpresterende leerlingen signaleren. Om te zorgen dat ook deze kinderen in hun zone van naaste ontwikkeling gaan werken en daadwerkelijk gaan leren zul je de reguliere lesstof moeten compacten en verrijken. Veel leerkrachten vinden dat spannend of hebben er de tijd niet voor. Toch kun je met kleine aanpassingen al veel bereiken.

 

In deze workshop gaan we nader in op het Zijnsluik en bieden we mogelijkheden tot compacten en verrijken en maken we schoolbrede afspraken, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

 

Na deze workshop

  • weet je hoe je HB leerlingen kunt signaleren
  • ken je het zijnsluik en herken je die kenmerken bij HB leerlingen
  • weet je waarom je moet compacten
  • weet je hoe je kunt compacten
  • weet je welke lesmaterialen eenvoudig inzetbaar zijn
  • kun je zelf hogere orde denkvragen bedenken voor je groep
  • heb je zelf hogere orde denkvragen bedacht bij een thema dat in jouw klas speelt
  • heb je met je team afspraken gemaakt voor een doorgaande lijn
  • zijn vragen die spelen bij het team beantwoord

 

Voorbereiding

Bedenk van tevoren welk thema in jouw klas aan de orde is of gaat komen. 

 

Meer informatie? 

Wil je deze workshop voor je team aanvragen? Neem dan contact op met Ilse Wassenaar via het formulier.