Coachingsaanbod AWBR onderwijsconsulenten 23-24

In het onderwijs draait het om de leerkracht. Didactische kennis, pedagogische kennis, gedifferentieerd werken, functioneren binnen een team, leiding kunnen geven… En dat allemaal met plezier! Hoe geef je daar vorm aan binnen je eigen mogelijkheden?  

 

Bij het beantwoorden van deze vraag kunnen wij, de AWBR onderwijsconsulenten, jouw gesprekspartner zijn.  

 

Wij zijn Saskia Dekker, Mitzy van Loon en Marjolein Brouwer. We hebben allen jarenlang lesgegeven en hebben daarnaast een of meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van coaching/supervisie. Wij zijn allemaal geboeid door het onderwijs én door persoonlijke ontwikkeling en de rol die coaching hierbij kan spelen. Uitgaand van jouw potentieel, jouw kennis en jouw wensen.   

 

De inzet van de onderwijsconsulent gaat altijd in overleg met de directie van je school. Wanneer je denkt dat je gebruik zou willen maken van een van de onderstaande mogelijkheden, neem dan contact op met de directeur van jouw school. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een van de onderwijsconsulenten. Eerst een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met Saskia Dekker (coördinator) via S.dekker@awbr.nl of 06-26802079. 

 

Begeleidingsvormen  

 

Hieronder worden de verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding bij professionalisering beschreven. Vertrouwelijkheid is bij ons een essentiële voorwaarde: wij maken vooraf afspraken over eventuele verslaglegging. We zijn sterk in maatwerk en bieden een traject dat past bij jouw leervraag.  

 

Standaardbegeleiding 

Om je te ondersteunen in je nieuwe werksituatie verzorgen wij een standaardbegeleiding. Deze begeleiding wordt aangeboden aan iedere ervaren leerkracht die voor het eerst binnen AWBR komt werken. Na een kennismakingsgesprek volgen drie bijeenkomsten met beeldopnamen en nagesprekken. Je geeft zelf aan welke ontwikkelpunten bij jou leven. Maatwerk is altijd mogelijk!  

 

Startersbegeleiding 

Alle startende leerkrachten krijgen gedurende de eerste 3 jaar van hun loopbaan minimaal één beeldbegeleidingstraject op maat van de AWBR Onderwijsconsulenten. Dit maakt onderdeel uit van het AWBR Inductieprogramma voor startende leerkrachten; StartKracht.  

 

Coaching 

In het coachtraject staat jouw concrete vraag centraal en gaan we aan de hand van gesprekken aan de slag met jouw leervraag. Dit kan met of zonder observaties in de klas.  

 

Voeren van moeilijke gesprekken 

De meeste gesprekken verlopen prettig en soepel. In het onderwijs voer je veel gesprekken en soms zit er eentje tussen die je nog dagenlang bezighoudt. Dit zijn de gesprekken waar je veel van kunt leren, over jezelf en de ander. Om dit leerproces te versterken en versnellen kan je kiezen voor een coachtraject op dit thema.

 

School Video Interactie Begeleiding  

Het contact met de leerlingen heeft niet alleen te maken met praten en luisteren. Ook lichaamstaal, mimiek, intonatie, houding, oogcontact en non-verbale houding spelen een belangrijke rol. De camera geeft een duidelijk beeld van hoe jij van jouw mogelijkheden gebruikmaakt. Een selectie van de gemaakte opnamen wordt tijdens nagesprekken besproken.  

 

Supervisie  

Supervisie biedt je tijd en gelegenheid om dat wat jij in jouw werk tegenkomt en bezighoudt nader te bekijken, om er wellicht anders tegenaan te kijken. Een onderwijsconsulent begeleidt jou bij dit proces. Jouw eigen schriftelijke inbreng vormt de basis van elk gesprek. 

Zijnsgerichte coaching

Zijnsgerichte coaching helpt je om je bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en je te verbinden met je authentieke kern. Zo vind je een stevig anker in jezelf, waarnaar je steeds weer kunt terugkeren, in allerlei omstandigheden. Hierdoor ontwikkel je meer zelfsturing en maak je keuzes die echt bij je passen.

 

Nieuwe rol in de organisatie 

Je hebt zelf een begeleidingstaak gekregen ten opzichte van een collega, zij-instromer of student. Waar moet je dan allemaal aan denken? Hoe begin je? Waar begin je? Wat moet je doen om tot een optimaal resultaat te komen? Hoe ga je om met weerstand? Voor een antwoord op dergelijke vragen kun je bij ons terecht.   

 

Loopbaankoersonderzoek  

Je brengt een persoonlijk en professioneel verleden met je mee en bevindt je in een periode waarin je de behoefte hebt om na te denken over eventuele stappen binnen je loopbaan. Je wilt op zoek naar nieuwe perspectieven, nieuwe vitaliteit en nieuwe flexibiliteit. Men zit vaak gevangen in belemmeringen, problemen of beperkingen die van invloed zijn (geweest) op het verloop van en succes in de loopbaan. Tijdens de loopbaanadvisering wordt daarom, zeker in eerste instantie, de wereld juist opgevat als een veld van ongekende mogelijkheden voor het realiseren van dromen en het ontplooien van kwaliteiten. Je gaat op zoek naar een loopbaanperspectief dat in het verlengde ligt van wat je wilt doen, maken, geven, beleven, leren, onderzoeken, schenken etc.  

 

Re-integratie 
Nadat je langere tijd afwezig bent geweest in verband met ziekte – mogelijk gerelateerd aan je werksituatie – volgt een re-integratieprogramma. Een onderwijsconsulent kan daarin jouw gesprekspartner zijn. Ondersteuning kan al plaatsvinden voordat je daadwerkelijk weer naar school gaat. Eventuele inzet van een onderwijsconsulent wordt besproken bij het opstellen van het re-integratieplan.


Intervisie 
Intervisie is een manier om met je collega’s in de school of bovenschools over het vak te praten. In een kleine groep wordt op systematische wijze een persoonlijke inbreng van een van de gesprekspartners besproken. Dat kan een heldere kijk opleveren. Feedback van collega’s kan er toe leiden dat je tot een andere benadering van een onderwerp komt. Een positief neveneffect is dat deelnemers aan het intervisietraject vaak veel leren van en over elkaar. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip. Een onderwijsconsulent treedt op als gespreksleider en biedt verschillende vormen van intervisie aan. 
 

Netwerk 

In een bovenschools netwerk staat kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van  

leerkrachtvaardigheden centraal. Hiervoor worden homogene groepen samengesteld. Netwerken kunnen worden gevormd op belangstelling voor een thema (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of rekenspecialisten), maar kan ook gericht zijn op werkervaring: starters en (bijna) uittreders of leerkrachten werkzaam in bepaalde bouwlagen. In een netwerk ontmoet je collega’s van verschillende AWBR-scholen. De onderwijsconsulenten begeleiden deze leerteams. Zelf een leerteam opstarten? Mail ons!  

 

Ontwikkelingsgericht Coachen op Perfectionisme

Perfectionisme heeft iedereen! Er bestaat echter verschil tussen gezond perfectionisme en perfectionisme uit balans. Er is niets mis met jezelf uitdagen, streven naar een goed leven, een fijne relatie, een goede baan. Dat zijn mooie en bewonderenswaardige doelen. Maar een gezonde perfectionist kan doorschieten in het streven naar een onbereikbaar ideaal. Men ontwikkelt een enerverend en knagend gemis aan (een ideaal) resultaat, waardoor velen ver over hun persoonlijke en fysieke grenzen gaan. Tot de veer breekt…. Wil jij de balans weer terug en voelen wanneer goed, goed genoeg is, dan is een OCP traject iets voor jou.

 

Graag tot ziens!