Startersbegeleiding 23-24

Iedere leerkracht met minder dan 3 jaar werkervaring binnen het openbaar primair onderwijs AWBR krijgt ter ondersteuning van zijn of haar werk een startersbegeleiding.

Hierbij de beschrijving.

 

Het traject

De standaardbegeleiding bestaat uit:

  • een kennismakingsgesprek

  • drie tot vijf klassen- / praktijkbezoeken met beeld.

  • een afsluitend gesprek naar aanleiding van een samenvattend verslag

  • een terugkomgesprek 

 

Verslaggeving

  • Van de klassen- / praktijkbezoeken en nagesprekken worden verslagen gemaakt. Deze worden ondertekend door de betrokkene en de onderwijsconsulent. Exemplaren van deze verslagen zijn uitsluitend voor de betrokkene en de onderwijsconsulent.

  • De leerkracht maakt een samenvattend verslag. Na het afsluitend gesprek komt het samenvattend verslag ter beschikking van de directeur.

  • het startgesprekformulier en het eindverslag worden opgenomen in het personeelsdossier.

 

Duur

Deze starterbegeleiding vindt plaats in een tijdbestek van ongeveer drie a vier maanden.

De begeleiding kan op verzoek van betrokkene of de directeur van de betreffende school worden verlengd.

 

Voor de goede orde, dit begeleidingstraject staat los van het formele benoemingstraject. Dat traject wordt verzorgd door de directeur van de school en beoordeling vindt plaats op basis van zijn of haar eigen bevindingen.