Flitsbezoeken 23-24

Eerste kennismaking met het voeren van Flitsbezoeken en de reflectieve dialoog.


Doelen
• je kent de kenmerken van flitsbezoeken;
• je weet wat de vijf aandachtspunten tijdens het flitsbezoek zijn;
• je voert flitsbezoeken uit in je eigen praktijk;
• je hebt kennis van, en hebt geoefend met het formuleren van reflectieve vragen. 

 

Deze training werd in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 gemiddeld met een 8 beoordeeld. 

 

Inhoud
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten. De deelnemers verkrijgen de noodzakelijke achtergrondinformatie over flitsbezoeken en gaan vooral direct oefenen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende klassenobservaties in tweetallen, met een gerichte opdracht. 

 

Voorbereiding
• Opdrachten/Flitsbezoeken uitvoeren in de praktijk. 
• Je ontvangt de waaier “Flitsbezoeken”

 

Tijdsinvestering 

8 uur - Bijeenkomsten (exclusief reistijd) + uitvoering in de praktijk

 

Doelgroep  

Directieleden, internbegeleiders, bouwcoördinatoren.

 

Aanwezigheidsplicht 

100% voor het behalen van het deelnamecertificaat.

 

Externen kunnen zich aanmelden bij Saskia Dekker via s.dekker@awbr.nl