Netwerk BEWO 23-24

Doel

Van en met elkaar leren en inspireren over het vak bewegingsonderwijs, waardoor je in ontwikkeling blijft.

 

Inhoud

Door onze krachten te bundelen staan we sterker. We leren met elkaar nieuwe vaardigheden, methodieken en krijgen tools om het bewegingsonderwijs nóg beter op de kaart te zetten. Aan de hand van bijeenkomsten met het netwerk, door inspiratielessen te delen, (online) sessies in de werkgroep, intervisie en collegiale consultatie houden we onze eigen vaardigheden up-to-date en leren we steeds weer nieuwe dingen. Zo zijn we bezig geweest met het uitzoeken van een digitale “methode” om in te kunnen zetten in de gymzalen en is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het zoeken naar een meer passende manier om de kinderen en ouders te informeren over de voortgang in de gymles. Daarnaast bespreken we bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom autonomie-ondersteunend lesgeven en zelfregulatie in het bewegingsonderwijs.

 

Voorbereiding

Naast de 5 bijeenkomsten, kom je met je werkgroep regelmatig (online) bijeen. In overleg met elkaar geven we de bijeenkomsten vorm. Bij belangstelling is het mogelijk een presentatie of workshop te geven.

 

Tijdsinvestering

40 taakuren

 

Doelgroep

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs van de AWBR 

 

Interesse?

Mail naar Coordinatorbewo@awbr.nl