MR-cursus 23-24

Zie deze cursus als het ‘theoretisch rijbewijs’ voor elk lid van een medezeggenschapsraad.

Je leert welke taken een mr-lid heeft, en wat je rechten en plichten zijn. Je leert bijvoorbeeld het verschil

tussen instemmings- en adviesrecht, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg.

Uiteraard bespreken we ook met wie, en hoe, de mr communiceert (onderling, met je directeur en met je achterban).

Je wilt immers een goede relatie èn je wilt wat bereiken. MR’en kunnen ook hun directie uitnodigen mee te doen of omgekeerd.

 

Na deze cursus van 3 uur, bij jou op school,  zijn jullie je startklaar voor de komende mr-vergaderingen.

Neem de agenda van je eerstkomende vergadering maar mee!

 

Een training is het meest zinvol om voor de eigen school te organiseren. De gehele ouder- en personeelsgeleding van de MR kan hierbij aansluiten, zodat er kan worden ingespeeld op de specifieke schoolsituatie.