Samenwerken bij signalen van onveiligheid 23-24

De gemeente Amsterdam organiseert samen met ProAgo een training voor aandacht functionarissen / ib’ers en ouder en kind adviseurs op basisscholen en in de kinderopvang.

Het doel is om goed samen te werken als er signalen zijn dat kinderen onveilig opgroeien. De training wordt door de gemeente betaald omdat ze het belangrijk vindt dat alle betrokkenen dezelfde methode gebruiken bij dit ingewikkelde onderwerp.

 

Doel

Als rode draad door de training loopt de samenwerking van alle betrokkenen in de keten: kind– ouder – leerkracht – intern begeleider – ouder/kind adviseur – Veilig Thuis e.a. Van iedere positie in deze keten wordt in de training bekeken wat specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn.

 

Wat doet een leerkracht wel, wat doet ze niet als ze in haar klas een kind heeft waarvan ze ziet dat dit het moeilijk heeft. En wat doet de i.b.er dan wel/niet? En de OKA? En waar komt Veilig Thuis erbij en waarom? Hoe sluiten we aan bij elkaar en de gezinnen? We willen geen verantwoordelijkheid afschuiven, maar wie neemt dan welke rol op zich? Wat zijn hierbij ieders wettelijke rechten en plichten?

 

Inhoud 

Alle gesprekstechniek in de training is gebaseerd op de principes van “oplossingsgericht werken” en speciaal de praktische toepassing daarvan in “de trein van Boos naar Middel”. Dat is meteen ook een verdieping van de vaardigheid in oplossingsgericht denken en werken. Bovendien biedt de training een gesprekstechniek die helpt bij het stellen van grenzen. We oefenen in het stellen van grenzen als middel om samenwerking te verbeteren en elkaar beter te gaan begrijpen. Bij het onderwerp ‘kindermishandeling’ worden er, per definitie, grenzen geschonden. Hoe communiceer je daarover op zo’n manier dat de veiligheid van het kind groter wordt? Hoe gebruik je Veilig Thuis daarbij? Hoe helpt de Meldcode daarbij?

  

De hele training bestaat uit drie onderdelen:

Eerst zijn er zes bijeenkomsten van elk 3 uur, dit is de basistraining. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over 12 weken zodat er in de praktijk kan worden geoefend.

Daarna is er een periode van een paar maanden waarin i.b.ers en oka’s in kleine groepjes 3 keer supervisie krijgen en met concrete casussen reflecteren op wat er lukt of wat effectiever zou kunnen.

Tot slot zijn er nog 2 bijeenkomsten een paar maanden later om vooruitgang te bekijken, te herhalen en te verdiepen.

 

informatie en aanmelden: 

De training wordt verzorgd door Buro Pro Ago. Website: www.proago.nl Nadere informatie is te vinden op deze website of per mail:nathalie@proago.nl

Aanmelden via de mail: nathalie@proago.nl