Teamtrainingen op maat 23-24

De teamtrainingen hebben als doel (een deel van) het team mee te nemen in een schoolbrede ontwikkeling. Doelen van deze trainingen worden vastgesteld in overleg met de voorbereidingsgroep van de school. 

Mogelijke onderwerpen: 

  • Oudergesprekken
  • Bordsessies
  • Timemanagement
  • Taakspel
  • Collegiale visitatie / intervisie
  • Lesson Study 
  • Opzetten en begeleiden van Professionele Leer Gemeenschappen (PLG)
  • Feedback geven / formatieve assessment 
  • begeleidingsvaardigheden 

In overleg andere onderwerpen die binnen mijn expertise vallen.

 

Doelgroep
Schoolteams 

 

Data en tijden

In overleg. Wil je een teamtraining bij Saskia Dekker aanvragen? Vul dan het formulier in op deze pagina.