Leerteam Kansengelijkheid 23-24

Bij de AWBR wordt belang gehecht aan een onderzoekende cultuur. Dit betekent onder andere dat scholen eerst de tijd nemen om te onderzoeken welke interventies bewezen effectief zijn (evidence informed) voordat ze aan de slag gaan. Het bovenschoolse leerteam onderzoekt thema’s die voor meerdere scholen interessant zijn en onderdeel zijn van het strategisch beleid van de AWBR.

  

Een leerteam is geen training of intervisie. De inhoud wordt voor een groot deel door de deelnemers zelf bepaald a.d.h.v. een onderzoeksvraag.

 

Doel van een leerteam

  • Collectieve en persoonlijke professionalisering van de deelnemers (leren van en met elkaar)
  • Vernieuwing of verbetering van het onderwijs aan de leerlingen (directe koppeling met de eigen praktijk 

 

Voorbereiding 

De deelnemers lezen literatuur over het onderwerp, doen een praktijkonderzoek op de eigen school en delen ervaringen met elkaar.

 

Tijdsinvestering 

Bijeenkomsten zijn maandelijks 1,5 uur. Tijdsinvestering (literatuur lezen en onderzoek doen in de eigen praktijk) 1-2 uur p.w.

 

Doelgroep

Leerkrachten met een onderzoekende houding.