Netwerk 'Het jonge kind' 23-24

De ontwikkeling van jonge kinderen van 2 - 7 jaar... Ben je op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen de school en/of de organisatie (AWBR, AKROS, Humankind, Impuls) wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan dit leernetwerk echt iets voor jou!


Binnen dit leernetwerk 'Het jonge kind' worden leervragen van deelnemers gezamenlijk onderzocht. Als deelnemer bepaal je dus zelf wat je wilt leren. Je koppelt vragen/problemen waar jij in de praktijk tegen aan loopt aan ideeën en ervaringen van collega’s. Een hele mooie manier om je verder te professionaliseren.

Het leernetwerk is ontstaan vanuit de professionele behoefte van onze medewerkers om kennis en ervaring te delen met elkaar. Nu steeds meer scholen een IKC worden, is samenwerking met pedagogisch medewerkers nog belangrijker geworden en kennis over het jonge kind is essentieel. Hoe leert het jonge kind optimaal? Hoe borgen we de ontwikkelingslijnen? Een gedeelde interesse vormt de basis van dit leernetwerk. Er kunnen dus collega's van zowel AWBR als AKROS, Impuls of Humankind deelnemen. Het leernetwerk komt 4 á 5 keer per jaar bijeen, waarbij iedereen welkom is. Tijdens deze bijeenkomsten staan vragen uit de praktijk centraal, delen de leden kennis en ervaringen met elkaar en gaan zij gezamenlijk op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Te denken valt aan:

  • het bezoeken van een andere school;
  • het discussiëren over visieontwikkeling;
  • het lezen van artikelen over de ontwikkeling van het jonge kind;
  • het toepassen van leertheorieën in de praktijk en dat weer terugkoppelen; 
  • het bekijken van een documentaire;
  • het volgen van een workshop; 
  • etc. etc.


Het leernetwerk heeft een (koppel van) netwerktrekker(s). De netwerktrekkers verenigen de deelnemers en andere professionals uit het werkveld, helpen leervragen helder te krijgen en dragen werkvormen aan. Deze bundeling van kennis en ervaring draagt bij aan de persoonlijke en professionele groei van de deelnemers.

 

Het netwerk komt 4-5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we samen de vorm en invulling van de bijeenkomsten en plannen we gezamenlijk de data.