Leesclub jeugdliteratuur 23-24

Lees je mee?De leesclub start op 19 september met een introductie van de jeugdboeken die samen gelezen worden. Vervolgens wordt er maandelijks een leesclub georganiseerd waarbij het gelezen boek centraal staat.

 

  1. Boekenkaravaan en cadeauboeken

Tijdens de boekenkaravaan introduceert Wia Rijpkema (Docent Nederlands HvA Pabo) tien recente jeugdboeken (van prentenboek tot jeugdroman, van informatief tot poëzie) en kunnen leraren de boeken bekijken en doorbladeren. Deelnemende leerkrachten kiezen uit het aanbod ieder zes kinderboeken, deze krijgen zij cadeau.

 

Wanneer: Dinsdag 19 september van 15.45-16.45uur

Doel: leerkrachten kiezen elk voor zich de 6 boeken die ze gaan lezen

Waar: op een nader te bepalen AWBR-school

 

  1. Leesclub

Activiteit onder begeleiding van Suzan van der Zijde (Academisch schoolopleider AWBR), waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het boek dat centraal staat in de betreffende bijeenkomst.

Een deel van de bijeenkomsten worden opgebouwd aan de hand van de Vertel eens-aanpak van Aidan Chambers, daarnaast zullen ook andere aanpakken voorbijkomen. Ook zullen ideeën voor boekpromotie worden gedeeld en uitgewisseld.

 

Frequentie

maandelijks (totaal 10x), 1 uur per keer (online). Steeds staat één van de tien boeken centraal. Deelnemers kiezen 6 van de 10 boeken en participeren dus 6x.

 

Doel

  • het vergroten van de eigen leesmotivatie door het delen van leeservaringen met collega’s
  • uitbreiden kennis van recente kinderliteratuur; beter in staat boeken aan te raden aan je leerlingen.

 

Na deelname aan de boekenkaravaan en 6 bijeenkomsten van de leesclub hebben de deelnemers:

  • kennis van recente, rijke kinderboeken
  • ideeën voor boekpromotie in de eigen groep
  • kennis van de vertel-eens-aanpak van Aidan Chambers

 

In Nederland zien we al langere tijd een dalende trend in de leesmotivatie van kinderen, met name vanaf de tweede helft van het basisonderwijs (Gubbels et al., 2017). Nederlandse leerlingen zeggen vooral te lezen omdat het moet, niet zozeer omdat ze er plezier aan beleven (Gubbels et al., 2019).

Leraren die kinderen weten te motiveren tot lezen zijn dus meer dan ooit nodig.

 

Uit: M. Kieft, R. van Steensel, W. Jongstra en J. van den Eijnden (2021). Literatuurstudie: Leraren als leesbevorderaars. Hogeschool KPZ & NRO.

 

Doelgroep 

Leerkrachten (alle groepen)

Taalcoördinatoren

Iedereen die mee wil lezen

 

 Let op: De bijeenkomst van 7 november vindt plaats tijdens de AWBR studiedag, laatste ronde.