Netwerk leerkrachten groep 7 en 8 23-24

Binnen dit netwerk met leerkrachten van groep 7 en 8 van AWBR delen wij ervaringen, inspireren wij elkaar, wisselen wij tips uit, leggen elkaar vragen voor e.d. 

 

Wij bepalen gezamenlijk de agenda en de inhoud bij de eerste bijeenkomst en spreiden dit over de volgende bijeenkomsten (ongeveerl 5 per jaar) 

Als er behoefte is aan een bepaald aanbod of ondersteuning kan dit verzoek worden ingediend bij de AWBR academie. Als blijkt dat dit binnen het budget te realiseren is, kunnen we externe expertise inschakelen.  

 

 

De eerste bijeenkomst vindt plaats tijdens de AWBR studiedag van 7 november van 13.15 tot 14.30 uur. 

 

De data en de locatie voor de vervolgbijeenkomsten worden tijdens deze bijeenkomst bepaald.